SB Prevent AB

Reading Time: < 1 minute

Störningsjour

Störningsjour åt fastighetsbolag är ett förebyggande arbete mot störningar mellan hyresgäster i lägenhetsområden. Vi blir ut larmade av SOS till rätt adress, tar kontakt och åtgärdar störningsproblemet med lgh-innehavaren.