SB Prevent AB

Reading Time: < 1 minute

Parkeringskontroller

Vi utför parkeringsövervakning, kontroll av parkering på otillåtet område samt 24 h parkering för gästparkeringar. Ett systematiskt arbete för att hålla innergårdar fria från fordonstrafik för att utryckningsfordon skall ta sig fram, samt minska risken för olyckor med oskyddade trafikanter i täta bostadsområden.